Thursday, 21 April 2016

Minggu Bahasa 17-21 April 2016

                          Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Cina memberikan soalan kuiz
                                                         pada perhimpunan harian.
                         Panitia Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab juga memberikan soalan kuiz
                                                          pada perhimpunan harian
                                             Pertandingan puisi di Dewan Blok A

                                            Panitia Bahasa Inggeris menjalankan aktiviti
                                                               di Dewan Gemilang


No comments:

Post a Comment

Ingatan kepada para pelajar